Kampanjen Cykla mer är en uppmaning och ett upprop initierat av föreningen Svenska Cykelstäder där några av Sveriges mest ambitiösa kommuner, som målmedvetet arbetar för ökad cykling, ingår.

Tillsammans vill vi höja cyklingens status och inspirera människor att vardagscykla mer. Förhoppningsvis kan det få fler att ställa bilen och börja cykla!

Vår gemensamma målsättning är att 50% av alla resor kortare än 5 kilometer ska ske med cykel. Men inte med pekpinnar. Här får du tips, inspiration och mängder av motivation för att komma igång och fortsätta med ditt vardagscyklande.

Vi spräcker 8 myter om vintercykling

Att cykla på vintern är varken svårt eller komplicerat. Du behöver inga särskilda prylar eller kläder. Du behöver bara en cykel och kläder så att du inte fryser. Det handlar trots allt bara om att cykla, något som för de flesta är tämligen vardagligt.

8 tips för att lösa det med cykeln

Cykeln är världens bästa färdmedel! Du vet redan att cykeln är optimal för klimatet, hälsan och framkomligheten i städer. Men har du insett hur enkelt, smidigt och praktiskt det är att cykla? Här är åtta resor du kan lösa med cykeln.

Vad gör de i din kommun?

Här kan du följa vad just din kommun gör för att förenkla ditt vardagscyklande. Här kan du hitta mängder av information om säkra cykelvägar och övriga satsningar på infrastruktur. Och för dig som vill vara med och påverka cyklandet finns också möjligheter.

DELA PÅ #CYKLAMER

Hur gör du när du löser din vardag med cykel?
Låt bilen stå och fixa allt från storhandling till lämningen på dagis på ett smartare och roligare sätt. Vår vision är att fler korta resor ska ske med cykel. Hänger du med? Kika gärna in på våra sociala medier genom att följa knapparna här nedan.

DET ÄR DAGS ATT FÖRÄNDRA SVENSK CYKELPOLITIK

Svenska Cykelstäder vill öka andelen cykelresor; göra det enklare, roligare och säkrare att cykla i svenska städer; samt höja cyklingens status på kommunal, regional och nationell nivå. Föreningen arbetar strategiskt med kunskapsutbyte, samverkan och opinionsbildning.

BAKGRUND

Under 2014 samlades några av Sveriges bästa och mest ambitiösa Cykelkommuner i ett nätverk. Målet var att skapa samverkan och kunskapsutbyte mellan de bästa kommunerna och att lyfta fram svensk best-practice inom arbetet för mer tillgängliga, framkomliga, hälsosamma, miljövänliga och mänskliga städer. Initiativet kom från bland annat Malmö Stad tillsammans med Svensk Cykling och Cykelfrämjandet. I maj 2017 möjliggjordes för organisationer och företag att bli associerade medlemmar. En process har också startats för att möjliggöra regioner som medlemmar.

VILL ER KOMMUN ELLER ORGANISATION BLI MEDLEM?

Att vara medlem i Svenska Cykelstäder är en kvalitetsmärkning på att man tillhör de bästa aktörerna inom cykling, och menar allvar med sina ambitioner för mer tillgängliga, framkomliga, hälsosamma, miljövänliga och mänskliga städer.